“Natë dimri në bjeshkë”. Pikturë origjinale në vaj nga piktori i njohur shqiptar Pashk Përvathi. Punim i vitit 2003. Përmasat 70 x 50 cm. Më kornizë druri klasike.