Xhupi me i keruar i momentit , 

sasia e limituar , masat .s.m.l