TELESKOP ASTRONOMIKAL F36050N

ME 3 OBJEKTIVË 20X30X40

NGJYRË PORTOKALLI

Shërbejmë me Postë, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut etj.