Dimensioni 420*297mm(A#)-Vizatim me ngjyrat e akrilit me mjete dhe teknike te vecante!