1. Vizatim i punuar me dorë në karton nga ngjyra uji.