Shampo për rigjenerim,400 ml

Intensivisht rigjeneron flokëtthellësisht të dëmtuara. Formulimii thellë ushqyes mbron flokëtnga këputja dhe nga efektete dëmshme të mjedisit. Idealpër flokë të dobët, të thatë dheflokë të ngjyrosura.

Keratin maskë për flokët.

Rivitalizon flokët e thata dhe flokëte dëmtuar e të dobësuar ngangjyrosja ose nga permanenti.Aplikoni sasi të bollëshme në tërëflokët e lagura, nga rrënjët deri nëmajat. Masazhoni lehtë 3-5 minutadhe pastaj shpërlani flokët. 

Keratin spërkatës.

Spërkatës për riparimin e flokëve, 115 ml Intensive rigjeneron flokët tëdëmtuara dhe flokët të plasaritura.Ofron pamje të shëndetshme dheshkëlqim të jashtëzakonshëm. Aplikonispërkatës mbi flokët të lagura, sidimosnë pjesët të dëmtuara. Para përdorimittundeni dhe mos e shpëlani.

Hair serum.

Serum për mbrojtjene flokëve dhe përrigjenerimin e majave,30 mlFormon shtresë mbrojtëse nëflokë, duke i dhënë flokëveelasticitet dhe shkëlqim. Nukyndyros flokët dhe absorbohetlehtë. Aplikoni mbi majat tëlagura.