Kepuce stileto me platforme te forte poshte e cila nuk lekon rreshqitjen dhe konsumimin e shpejte te kepuces . 

Take e rehatshme dhe e pershtashme .