Grires UshqimiKompakt dhe multifunksional. Në sajë të funksionit “të kundërt” është e mundur të presësh dhe përziesh edhe një produkt të vetëm pa ndryshuar thika. Gjithashtu përfshihet edhe disku i fërkimit dhe kupa e reduktimit për copëtimin e sasive të vogla.