Fuatan Klasik/Sportiv i shkurter 

Material I plotë

Gjatësia: I shkurtër

Masa S/M

Cmimi: 700Leke