Fustan i firmës nakd i bardhë, i ri me etiket. 
Masa s