Iphone 6+ gri gjendja e jashtme eshte shum e mire , i prishur dhe jepet per pjese.