Cante shume pak e perdorur , gjendja shume e mire .