Një produkt universal nga Dr. C. Tuna linja e kumakut (kalendula)

Ofron zgjidhje për shumë probleme të lëkurës…

Skuqje

Irritime

Tharjen

Operacioni

Plasaritje

Shenja