Ore dore cilesi shume e mire 

Rezistente ndaj ujit 

Jepet me garanci