Tregu në Shqipëri: Rritja e Shit-Blerjes Online dhe Roli i Albbuy

Shqipëria është një nga vendet ku e-commerce është duke përjetuar një rritje të shpejtë. Duke ndjekur trendin global të blerjes online, konsumatorët shqiptarë po ndryshojnë mënyrën sesi kryejnë transaksione tregtare. Shitja dhe blerja online janë bërë një opsion i preferuar për shumë njerëz për shkak të lehtësisë, kohës së kursyer, dhe shumëllojshmërisë së produkteve. Në…

ALBBUY eco growth
Të Mirat e ALBBUY në Makroekonominë e Shqipërisë

Tregtia është në zemër të kapitalizmit, dhe historia ka treguar që kapitalizmi sjell vetëm mirëqënie dhe prosperitet. Por si mundet një qëndër tregtare online si ALBBUY të ndikojë në rritjen ekonomike të Shqipërisë? ALBBUY mund të ketë 2 ndikime të mëdha në makroekonominë e shtetit tonë. Së pari ALBBUY mund të ndikojë në tregëtinë e…

Jeni offline