ALBBUY eco growth
Të Mirat e ALBBUY në Makroekonominë e Shqipërisë

Tregtia është në zemër të kapitalizmit, dhe historia ka treguar që kapitalizmi sjell vetëm mirëqënie dhe prosperitet. Por si mundet një qëndër tregtare online si ALBBUY të ndikojë në rritjen ekonomike të Shqipërisë? ALBBUY mund të ketë 2 ndikime të mëdha në makroekonominë e shtetit tonë. Së pari ALBBUY mund të ndikojë në tregëtinë e…

Jeni offline