Warning: mysqli_real_connect(): (08004/1040): Too many connections in /home/f1f4du3f76zh/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987
WordPress › Gabim

Too many connections

Gabim gjatë vendosjes së lidhjes me bazën e të dhënave

Kjo do të thotë që ose të dhënat për emër përdoruesi dhe fjalëkalim te kartela juaj wp-config.php janë të pasakta, ose se s’vendoset dot lidhje me shërbyesin e bazës së të dhënave te localhost. Kjo mund të jetë shenjë që shërbyesi i bazës së të dhënave te streha juaj është jashtë pune.

Nëse s’jeni i sigurt se ç’duan të thonë këta terma, gjasat janë që duhet të lidheni me strehuesin tuaj. Nëse ende keni nevojë për ndihmë, mundeni përherë të vizitoni forumet e asistencës për WordPress.